Verkenningsvoertuig Respons Eenheid

Het verkenningsvoertuig van de Respons Eenheid wordt in de 1e helft van 2017 geïmplementeerd. Het voertuig geeft plaats aan 4 personen van de DIM groep.

Het verkenningsvoertuig

Een DIM groep bestaat uit een chauffeur, 2 verkenners en een commandant  DIM. Deze groep heeft verschillende inzetopties:

  • Bereden verkenning waarbij (rijdend) metingen worden verricht vanuit het voertuig;
  • Uitgestegen verkenning door verkenners in beschermende pakken;
  • Met de robot voorzien van  geplaatste detectoren.

Bereden verkenning

Bij een bereden verkenning is het mogelijk om een gas en/of damp te detecteren terwijl de bemanning onder beschermende omstandigheden in het voertuig verblijft. Deze manier van detecteren is een nieuwe ontwikkeling binnen de CBRN wereld.

Uitgestegen verkenning

Onder uitgestegen verkenning verstaan we het uitvoeren van een verkenning in beschermende kleding. Tijdens deze verkenning zal de verkenner een aantal detectoren gebruiken om een zo goed mogelijk meetresultaat te kunnen genereren over de stof die is aangetroffen. Het gaspak met ademlucht zal de verkenner wel de beste bescherming bieden maar kent zijn beperkingen, zoals daadwerkelijk te besteden tijd.

Robot

De robot is geplaatst in een apart compartiment van het verkenningsvoertuig. Deze robot kan op afstand een verkenning uitvoeren. De bedienaar kan met een duidelijk camerabeeld een juiste inschatting maken van de situatie ter plaatse. De robot is voorzien van rupsbanden en dus geschikt voor verschillende terreinomstandigheden, ook het nemen van een helling of een trap is geen probleem.

Op de robot kunnen sensoren worden aangesloten in verschillende configuraties, bedoeld voor het detecteren van chemische- en radiologische stoffen. De detectoren zijn op afstand te bedienen en uit te lezen.

De beelden van de camera’s zijn te zien op het bedieningspaneel van de verkenner. De camera’s geven ook in donkere ruimtes een goed beeld.