Veiligheid op het centrum

Veilig werken bij het Nationaal Trainingscentrum CBRN (NTC CBRN) is een vereiste. De veiligheid van onze bezoekers gaat boven alles. Met veilig wordt hier bedoeld trainen in situaties waar de risico’s voldoende zijn beperkt zodat er veilig gewerkt kan worden.

Op het NTC CBRN kan worden getraind met chemische en radioactieve bronnen. Dit kunnen gesimuleerde bronnen zijn, maar er wordt ook gebruik gemaakt van echte bronnen. Werken met deze bronnen kan extra risico’s opleveren. Het Defensie CBRN Centrum beschikt over ervaren en goed opgeleiden instructeurs om met dergelijke bronnen te werken. Hierdoor kan realistisch en veilig worden getraind.

Voorafgaand aan de training wordt een verplichte veiligheidsbriefing gegeven. Hierbij wordt de NTC safety card uitgereikt. De veiligheidsfunctionaris van het NTC ziet tijdens de training toe op de veiligheid. U bent verplicht de aanwijzingen op van de veiligheidsfunctionaris op te volgen.

PDF-pictogramsafety_card_ntc.pdf (240.55 KB)