Stapsgewijze aanpak

Wanneer u een adviesvraag bij het DEC CBRN indient, wordt het onderstaande stappenplan gevolgd. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de adviesvraag kunnen stappen overgeslagen worden. Hierdoor varieert de doorlooptijd per adviesvraag.

Stappenplan

  1. Oriënterend gesprek. Het doel van dit gesprek  is om de vraagstelling helder te krijgen en om te bezien of en waarmee het DEC CBRN u van dienst kan zijn. Dit kan in een persoonlijk gesprek (bij u op locatie of in Vught), of telefonisch.
  2. Concept advies. Het DEC CBRN zal vervolgens een concept advies opstellen.
  3. Terugkoppeling. Voordat het advies wordt aangeboden neemt het DEC CBRN het concept advies met u door en stemt met u af of de vraag naar tevredenheid is beantwoord. Ook dit kan in de vorm van een persoonlijk gesprek, of telefonisch.
  4. Aanbieden definitief advies.
  5. Begeleiding bij de implementatie. Het DEC CBRN kan ondersteuning leveren bij de implementatie van een uitgebracht advies. Bijvoorbeeld door te adviseren en te begeleiden tijdens de implementatiefase.
  6. Evaluatie. Na de implementatie zal het DEC CBRN u benaderen voor een evaluatie. Hierin kunt u  aangeven in hoeverre het advies uiteindelijk geholpen heeft in het oplossen van uw vraagstuk.