Verpakken, ontsmetten en vervoeren van bewijslast

In deze training leren deelnemers bewijsmateriaal verkregen onder CBRN condities te verpakken, vervoeren en te ontsmetten die de warm zone verlaten.

Mogelijke scenarios

Een grootschalig ongeluk met gevaarlijke stoffen heeft ertoe geleid dat er een forensisch onderzoek heeft plaatsgevonden op de plaats incident om de verantwoordelijke(n) te kunnen identificeren.

In een winkelstraat is een bom ontploft waarvan vermoed wordt dat het een radiologische lading bevatte. De restanten van de device en andere stukken bewijslast bevinden zich nog op de plaats incident en zijn mogelijk radiologisch besmet.

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  NFI, LTFO
 • Classificatie
  -
 • Ingangsniveau
  Deelnemers zijn opgeleid in in hun eigen procedures en taakuitvoering.
 • Duur
  0,5 - 1 dag, afhankelijk van het niveu van de deelnemers en de ambitie.
 • Aantal deelnemers
  Onervaren: 12-24; Gevorderden:12-18'; Experts: 12-18
 • mono/multi
  Monosisciplinair

Beschrijving

Onervaren : Voor beginners bestaat dit product uit een stuk theorie met betrekking tot procedures, de verschillende CBRN besmettingen, nut en noodzaak van ontsmetting, verpakkingsmethoden en hun voor en nadelen en de effectiviteit van de ontsmetting

Gevorderden: Voor gevorderden  bestaat dit product uit  een korte herhaling van de procedures in het begin van de ochtend. Het tweede deel van de ochtend wordt er in de praktijk getraind met verschillende stukken bewijslast en simpele scenario’s.

Experts: Voor expert bestaat dit product uit het trainen en oefenen van de procedures in een set van complexe scenario’s met “exotischere” en mogelijk verschillende CBRN agentia met een grote variëteit van bewijsstukken

Doelstelling

Het kunnen verpakken vervoeren en ontsmetten van stukken bewijslast die de warm zone verlaten

Mogelijke leerdoelen

 • Het kunnen bepalen van een ontsmettingsstrategie
 • Bekend zijn met de voor en nadelen van bepaalde ontsmettingsprocedures
 • Bekend zijn met de chain of custody en het forensisch proces
 • Het kunnen ontsmetten van apparatuur
 • Het kunnen controleren op restbesmetting

Resultaat

Het veilig en kundig kunnen ontsmetten van verzamelde bewijslast.

Onervaren: De cursist is bekend met de verschillende procedures en de gevolgen van de verschillende gevaren en is in staat een goed afweging te maken tussen de  verschillende verpakkings- en ontsmettings-methoden.

Gevorderden: De cursist is in staat om de procedures in de praktijk toe te passen.

Experts: De cursist is in staat om procedures toe en aan te passen aan de omstandigheden.

Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen vereist.