Verhogen CBRN-awareness TEV-EV

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  TEV-EV
 • Classificatie
  ongeclassificeerd
 • Ingangsniveau
  Gecertificeerd TEV en EV TEV: kennis van het PVO
 • Duur
  1 dag / 2 dagdelen. Dagdeel 1 theorie; dagdeel 2 praktijkoefening
 • Aantal deelnemers
  20 deelnemers
 • Mono / Multi
  Multidisciplinair (politie/ CBRN-Respons)

Beschrijving

Gelet op de actualiteit en de inzet van TEV en EV bij zowel repressieve als preventieve zoekingen is het noodzakelijk dat deze beschikken over een gedegen CBRN kennis.

Deze kennis en awareness dient zowel theoretisch alsmede in praktijkoefeningen te worden vergroot. In deze training wordt de awareness van personneel vergroot door de gevaren bij incidenten die te maken hebben met CBRN toe te lichten. Daarnaast worden diensten en expertise toegelicht die mogelijk een meerwaarde kunnen betekenen bij het oplossen van een CBRN incident. 

Doelstelling

Het verhogen van CBRN awareness bij TEV en EV

Resultaat

 • Awareness CBRN vergroten;
 • Het nemen van adequate veiligheidsmaatregelen;
 • Het waarschuwen van de juiste diensten en personen;
 • Adequate afstemming met expertise;
 • Het doorlopen van het PVO;

Programma (doorloop)

 1. Theorieles CBRN actualiteit.
 2. Oefenen van eenvoudige CBRN gerelateerde scenario’s waarbij de navolgende aandachtspunten aan bod dienen te komen:
 3. Herkennen van CBRN-stoffen;
 4. Het nemen van de juiste maatregelen, zoals het waarschuwen expertise;
 5. Het nemen van adequate veiligheidsmaatregelen.
 6. TEV doorloopt stappen PVO
 7. Evaluatie

Opmerking

 • Tijdens de theorieles wordt o.a. aandacht besteed aan de mogelijke inzet van de CBRN-respons eenheid en aan het Defensie Expertise Centrum (DEC).
 • Tijdens de praktijkoefeningen kan de inzet van de CBRN-respons eenheid leiden tot verhoging van de awareness.