Training Radioactieve straling

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  Verkenners hulpverleners (bijv. WVD’ers BRW)
 • Classificatie
  Ongeclassificeerd
 • Ingangsniveau
  Afgeronde basiscursus / -training verkenner gevaarlijke stoffen, intern eigen organisatie
 • Duur
  8 uur
 • Aantal deelnemers
  minimaal 6, maximaal 12 deelnemers
 • Mono / Multi
  Monodisciplinair

Beschrijving

Bij de behandeling van een patiënt in een ziekenhuis waarbij medische radio-isotopen toegepast worden treedt een incident op in de zgn. technisch ruimte. Er is sprake van een aanzienlijke lekkage van één van de opvangtanks waar (vloeibaar) radioactief afval in wordt opgevangen. Medewerkers van het ziekenhuis, werkzaam in die ruimte, zijn mogelijk besmet.

Er wordt de verkenners gevraagd metingen te verrichten om vast te stellen of er sprake is van bovenmatige blootstelling aan ioniserende straling cq mate van besmetting van de betreffende ruimte voordat andere (medische) hulpverleners de ruimte betreden.

Doelstelling

Opfrissen basiskennis straling om tot een juist plan van aanpak te kunnen komen. Trainen kennis en vaardigheden vwb bediening, aflezen van meetapparatuur en eerste interpretatie van meetwaardes.

Extra: minimaal de binnen wet- en regelgeving vereiste doelstellingen behalen + de eventueel binnen de eigen organisatie opgelegde doelstellingen.

Resultaat

Aan het eind van de dag hebben de deelnemers inzicht gekregen in mate van gevaar bij een RA incident (angst (deels) weggenomen), in de bediening en het toepassen van hun eigen apparatuur en PBM’en, in mogelijkheden en gevaren van (kruis)besmetting en in verkregen meetwaardes.

Programma (doorloop)

Trainingsdag bestaat uit twee delen; ochtend: theoretisch + beeldvormend deel, middag: praktisch deel, in carrouselvorm

 • Ontvangst DCBRNC 09:00

Onderdelen:

 • Theoretische opfrissing in leslokaal, incl. stralingssoorten,
 • Dosislimieten, stralingsbescherming
 • Practicum in rad. meetlokaal, incl. metingen met eigen apparatuur
 • Lunch
 • Uitleg casus / scenario
 • Preparatie scenario DCBRNC
 • Preparatie deelnemers, eigen meetapparatuur en PBM’en

(mate van inzet PBM’en naar eigen inzicht / doelstelling deelnemer)

 • Scenario uitvoeren
 • Evaluatie
 • Heenzending 16:00

Opmerking

 • LET OP: er wordt gebruik gemaakt van daadwerkelijke radioactieve bronnen!
 • Deelnemers dienen zelf voor PBM’en en (meet)apparatuur te zorgen. Dit is een verplichting, daar trainen met eigen apparatuur de meest efficiënte leercurve geeft.