Ontvangst en ontsmetting van zelfverwijzers in ziekenhuis

In deze training wordt geleerd hoe moet worden omgegaan met CBRN slachtoffers die zonder tussenkomst van arts of hulpverleners verschijnen bij een ziekenhuis.

Mogelijk scenario's:

In een winkelstraat is een explosief ontploft waarvan vermoed wordt dat het een chemisch of radiologische lading bevatte. Er zijn als gevolg van de ontploffing en de verspreiding door de wind een groot aantal slachtoffers maar ook hulpverleners besmet geraakt. Veel slachtoffers gaan zelf op zoek naar hulp in ziekenhuizen.

Een onploffing van een fabriekcomplex waar chemische stoffen worden geproduceerd leidt ertoe dat mensen besmet raken. Ter plekke worden mensen behandeld, maar er is een groep verontruste burgers die medisch gecheckt en ontsmet willen worden net zoals op sociale media te zien is.

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  Ziekenhuispersoneel (alle medewerkers die in aanraking komen met de eerste opvang van patienten)
 • Ingangsniveau
  Deelnemers moeten zijn opgeleid en getraind in het toepassen van de eigen procedures en werkwijzen.
 • Duur
  2 dagdelen, afhankelijk van het niveau van de deelnemers en ambitie
 • Aantal cursisten
  10 - 18 deelnemers afhankelijk van niveau deelnemers
 • Mono/multi
  Monodisciplinair als het gaat om andere hulporganisaties, binnen ziekenhuis kan multidisciplinair worden getraind.

Beschrijving

Beginniveau: Voor beginners bestaat dit product uit een theoriedeel met betrekking tot procedures bij de ontvangst van mogelijk besmette slachtoffers en alertheid naar mogelijke kenmerken, persoonlijke bescherming en ontsmettingsmogelijkheden. Daarnaast wordt een aantal table top oefeningen en scenraio's voorgelegd waar de ontvangst en ontsmetting van patiënten gecoördineerd moet worden.  

Gevordenden: Voor gevorderden bestaat dit product uit een korte herhaling van de procedures. Daarnaast wordt er getraind met verschillende scenario’s waarin lotus slachtoffers doorverwezen of ontsmet moeten worden. 

Experts: Voor expert bestaat dit product uit het trainen en oefenen van de procedures in een set van complexe scenario’s met een groot aantal zelf verwezen slachtoffers waarbij de reguliere taken doorgang moeten vinden. Een onderdeel hierbij is het delegeren van taken en coachen van collega's.

Doelstelling

Het kunnen ontvangen van mogelijk besmette slachtoffers van een CBRN incident.

Leerdoelen

 • Het bekend zijn met de gevaren van CBRN middelen en blootstellingssymptomen
 • Het bekend zijn met de procedures voor ontvangst 
 • Het kunnen gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Het kunnen prioriteren van mogelijke slachttoffers
 • Het kunnen ontsmetten van mogelijk besmette slachtoffers
 • Het kunnen registeren van slachtoffers en hun persoonlijke bezittingen
 • Zorg voor de persoonlijke bezittingen (registeren, verpakken en indien mogelijk retourneren)

Resultaat

Het kunnen herkennen, ontvangen, prioriteren, doorverwijzen en ontsmetten van slachtoffers.

De cursist is bekend met de verschillende procedures bij en de gevolgen van CBRN incidenten en is in staat een goed afweging te maken tussen de veiligheid, en de taakuitvoering.

Opmerkingen

 • Bekend met het gebruik van PBM's.