Multi training COPI bij een CBRN incident

Hulpdiensten zijn gealarmeerd voor een explosie in het trein/metro station. De calamiteiten coördinator heeft op basis van bekende informatie GRIP 1 gegeven. Uit informatie ter plaatse blijkt dat er daadwerkelijk een bom is afgegaan gezien de schade en er zijn slachtoffers zichtbaar. Een aantal mensen komen vanuit de trein / metro naar de eerste eenheden en zijn besmet. Uit waarneming op afstand is het slachtofferbeeld dat er mogelijk gebruik gemaakt is van strijdmiddel. Er komt informatie dat er nog een dader nabij de trein / metro aanwezig is met de mogelijkheid dat deze ook een explosief heeft.

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  COPI
 • Classificatie
  Ongeclassificeerd
 • Ingangsniveau
  Officieren van dienst van iedere kolom, TEV, Informatiemanagers, voorlichters. Parate kennis op het niveau Officier, TEV.
 • Duur
  2,5 uur uitvoering. Geen verdere studiebelasting.
 • Aantal deelnemers
  Minimaal 7 en maximaal 11 deelnemers.
 • Mono-/ Multi
  Multidisciplinair en toepassing PVO.

Doelstelling

Het COPI is in staat om:

 • Binnen 10 minuten een gezamenlijk gelijkluidend beeld van de situatie te vormen;
 • De tactiek, de techniek en de prio’s van de incidentbestrijding op basis van beeld-, oordeel- en besluitvorming te laten plaatsvinden;
 • Het incident af te bakenen (brongebied);
 • Op basis van de beeldvorming besluiten te nemen met inachtneming van de consequenties en gevolgen, voor zowel de korte als op de lange termijn, rekening houdend met de mogelijke politieke en bestuurlijke gevolgen;
 • Effectief samen te werken met de Informatie Manager.

Beschrijving

Hulpdiensten zijn gealarmeerd voor een explosie in het trein/metro station. De calamiteiten coördinator heeft op basis van bekende informatie GRIP 1 gegeven. Uit informatie ter plaatse blijkt dat er daadwerkelijk een bom is afgegaan gezien de schade en er zijn slachtoffers zichtbaar. Een aantal mensen komen vanuit de trein / metro naar de eerste eenheden en zijn besmet. Uit waarneming op afstand is het slachtofferbeeld dat er mogelijk gebruik gemaakt is van strijdmiddel. Er komt informatie dat er nog een dader nabij de trein / metro aanwezig is met de mogelijkheid dat deze ook een explosief heeft.

LET OP:

Er kan conform vergunning gebruik gemaakt worden van daadwerkelijke radioactieve bronnen.

Detail doorloop

00:00 Uitrukbericht GRIP 1 explosie vanuit trein / metro

00:15 Ter plaatse

00:25 Eerste COPI overleg

01:10 Tweede COPI overleg

01:25 Einde oefening. Eerste evaluatie multi in COPI

01:50 Aanvang mono evaluatie

02:20 Retour uitgangsstelling

02:30 Start volgende oefening of einde oefendag

Resultaat

Deelnemers hebben na afloop ervaring opgedaan op het gebied van een afwijkend IBGS incident in een realistische omgeving. Toepassing PVO en volgen Incidentbestrijdingsplan Terrorisme, inclusief mono- en multidisciplinaire aandachtkaarten van eigen regio.

Metrostation