Inzet Teamleider explosieven bij een CBRN incident

Tijdens deze training wordt ingegaan op het trainen van het adviseren van de OVD-P en aansturen van explosieven verkenners. 

Mogelijke scenario’s

Bij een inval van een woning worden verschillende verdachten aangehouden waarvan vermoed wordt dat ze aanslagen binnen NLD aan het voorbereiden waren. Het vermoeden bestaat dat er zich in de woning nog explosieven en CBRN materialen bevinden en dat er mogelijk chemicaliën zijn vrijgekomen tijdens de inval.

In een winkelstraat is een verdacht pakket aangetroffen waarvan wordt vermoed dat het een bom met een radioactieve lading betreft.

 • Voor wie
  Teamleider explosieven
 • Classificatie
  -
 • Ingangsniveau
  Deelnemers dienen de eigen procedures en werkwijzen te beheersen. Bovendien beschikken zij over een basisniveau CBRN.
 • Duur
  0,5 - 1 dag, afhankelijk van het niveau en ambitie
 • Aantal cursisten
  Onervaren: 12-24; Gevordenden: 12-18; Experts: 12-18
 • Mono/multi
  Monodisciplinair

Beschrijving

Onervaren: Voor beginners bestaat dit product uit een stuk theorie met betrekking tot procedures bij , taken bij en gevaren van CBRN incidenten in het eerste deel van het dagdeel. Het tweede deel zal bestaan uit een aantal table top oefeningen waar de EV-ers moeten worden ingezet, informatie verzameld en een advies moet worden uitgebracht naar de OVD-P.

Gevordenden: Voor gevorderden bestaat dit product uit een korte herhaling van de procedures in het begin van de ochtend. Het tweede deel van de ochtend wordt er getraind met verschillende scenario’s waarin sprake is explosievenverkenning onder CBRN omstandigheden en er een COPI is ingericht.  

Experts: Voor expert bestaat dit product uit het trainen en oefenen van de procedures in een set van complexe scenario’s met een groot aantal betrokken eenheden en adviseurs en opschaling naar Grip 2 of hoger.

Doelstelling

Het kunnen adviseren van de OVD-P en aansturen van explosieven verkenners  

Mogelijke leerdoelen

 • Het bekend zijn met de gevaren van een CBRN incident 
 • Het bekend zijn met de gevaren van explosieven en hun precursoren
 • Het bekend zijn met de beschikbare capaciteiten van de verschillende eenheden op het gebied van explosieven en CBRN middelen
 • Het kunnen adviseren over de mogelijke gevaren en bijbehorende zones
 • Het kunnen aansturen van de explosieven verkenners  
 • Het kunnen vertalen van de verzamelde informatie naar een advies voor de OVD-P
 • Het bekend zijn met de verschillende adviseurs deze kunnen inschakelen en mee overleggen

Resultaat

Het veilig en kundig kunnen inzetten van EV-ers, het kunnen verkrijgen van de juiste informatie en de OVD-P aan de hand van deze informatie adviseren over mogelijke stappen.

Onervaren: De cursist is bekend met de verschillende procedures bij en de gevolgen van CBRN incidenten en is in staat een goed afweging te maken tussen de veiligheid, en de taakuitvoering.

Gevordenden: De cursist is in staat om de procedures in de praktijk toe te passen.

Experts: De cursist is in staat om procedures toe en aan te passen aan de omstandigheden.

Opmerkingen

Voorwaarde

 • Afronding basisopleiding teamleider explosieven verkenner
 • CBRN Awareness  
Trefwoorden: