Inzet Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen bij CBRN incidenten

Deze training is erop gericht om deelnemers te trainen in het kunnen adviseren van de OVD-G en het CoPi bij CBRN incidenten.

Mogelijke scenario’s

Een grootschalig incident met gevaarlijke stoffen heeft ertoe geleid dat werknemers en brandweer personeel mogelijk besmet zijn met een chemisch stof.  

In een winkelstraat is een explosief ontploft waarvan wordt vermoed dat het een radiologisch materiaal bevatte. Er zijn als gevolg van de ontploffing en de verspreiding door de wind een groot aantal slachtoffers maar ook hulpverleners besmet geraakt.  

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen
 • Ingangsniveau
  (deels) afgeronde opleiding Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
 • Duur
  3 maal 2 dagdelen, afhankelijk van het niveau van de deelnemers en ambitie
 • Aantal cursisten
  5 - 10 deelnemers
 • Mono/multi
  Monodisciplinair, kan eventueel worden geintegreerd met multidisciplinaire training, bij voorkeur met brandweer

Beschrijving

Dit product bestaat uit een theoriedeel  met betrekking tot procedures gericht op taken en de gevaren van CBRN incidenten. Daarnaast worden table top oefeningen en scenario's aangeboden waar de GAGS-en moeten bepalen welke acties en adviezen noodzakelijk zijn. Zij worden getraind in het verzamelen van informatie en het voorbereiden van een advies aan de OVD-G.

Doelstelling

Het leren beheersen van de adviesrol gevaarlijke stoffen en mogelijke effecten voor de OVD-G en het CoPi bij CBRN incidenten.

Leerdoelen

 • Het bekend zijn met de gevaren van een CBRN incident 
 • Het bekend zijn met de gevaren van CBRN  blootstellingssymptomen
 • Het bekend zijn met de beschikbare capaciteiten van de verschillende eenheden en ziekenhuizen op het gebied en CBRN middelen
 • Het kunnen adviseren over de mogelijke gevaren voor de gezondheid, symptomen en mogelijke behandel strategieën
 • Het kunnen vertalen van de verzamelde informatie naar een advies voor de OVD-G

Resultaat

Deelnemers zijn na de training in staat om de juiste informatie te verzamelen en de OVD-G, of andere betrokken hulpverleners aan de hand van deze informatie te adviseren over mogelijke stappen.

Opmerkingen

Voorwaarde

 • (deels) afgeronde opleiding Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen.