Inzet ambulance in de cold zone van een CBRN incident

In deze training leren deelnemers prioriteit te stellen aan de slachtofferhulp. Er wordt aandacht besteed aan de symptomen en gevaren bij CBRN incidenten. 

Mogelijke scenario’s

Als gevolg van een grootschalige aanslag in een station zijn er een groot aantal slachtoffers te betreuren. Er wordt vermoed dat er CBRN middelen zijn ingezet en er wachten een groot aantal slachtoffers op  behandeling na te zijn ontsmet.    

In een winkelstraat is een bom ontploft waarvan vermoed wordt dat het een radiologische lading bevatte. Er zijn als gevolg van de ontploffing en de verspreiding door de wind een groot aantal slachtoffers maar ook hulpverleners besmet geraakt. Een groot aantal slachtoffers is blootgesteld aan overdruk en aan scherven.

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  Ambulance personeel
 • Classificatie
  -
 • Ingangsniveau
  Deelnemers moeten de werkwijze en procedures van de ambulancetaak beheersen. Vereist is dat zij de basisopleiding ambulance personeel hebben afgerond
 • Duur
  0,5 - 1 dag, afhankelijk van het niveau van de deelnemers en ambitie
 • Aantal deelnemers
  Onervaren: 12-24; Gevordenden: 12-18; Experts: 12-18
 • Mono/Multi
  Monodisciplinair

Beschrijving

Beginners: Voor beginners bestaat dit product uit een stuk theorie met betrekking tot procedures bij, symptomen en gevaren van CBRN incidenten in het eerste deel van het dagdeel. Het tweede deel zal bestaan uit een aantal table top oefeningen waar ambulancepersoneel een aantal slachtoffers moet triëren en behandelen.

Gevorderden: Voor gevorderden bestaat dit product uit een korte herhaling van de procedures in het begin van de ochtend. Het tweede deel van de ochtend wordt er getraind met verschillende scenario’s waarin sprake van verschillende slachtoffers met zowel vergiftigingsverschijnselen als blastverschijnselen en scherfwonden.

Experts: Voor expert bestaat dit product uit het trainen en oefenen van de procedures in een set van complexe scenario’s met een groot aantal slachtoffers met verschillende symptomen.

Doelstelling

Het kunnen prioriteren en verlenen van hulp aan CBRN slachtoffers.

Leerdoelen

 • Het bekend zijn met de gevaren van een CBRN incident 
 • Het bekend zijn met de symptomen van blootstelling aan CBRN middelen
 • Het kunnen triëren van slachtoffers op basis van slachtofferbeeld
 • Het kunnen behandelen van slachtoffers van CBRN middelen op de plaats incident
 • Het kunnen vervoeren van slachtoffers van CBRN middelen naar ziekenhuizen en het overdragen van het slachtoffer aldaar  
 • Het kunnen informeren en communiceren met de meldkamer en OVD-G

Resultaat

Het veilig en kundig kunnen triëren en behandelen van slachtoffers van een CBRN incident.

Onervaren: De cursist is bekend met de verschillende procedures bij en de gevolgen van CBRN incidenten en is in staat een goed afweging te maken tussen de veiligheid, en de taakuitvoering.

Gevordenden: De cursist is in staat om de procedures in de praktijk toe te passen.

Experts: De cursist is in staat om procedures toe en aan te passen aan de omstandigheden.

Opmerkingen

Voorwaarde

 • Afronding basisopleiding ambulance personeel