Initiële verkenning bij CBRN incidenten

Training die zich richt op de eerste verkenning bij een CBRN incident. Deze training is geschikt voor basis politie zorg, Ambulance personeel, brandweerpersoneel.Deze training kan op verschillende niveaus worden aangeboden afhankelijk van de ervaringen van de deelnemers.

Mogelijke scenario’s

De meldkamer krijgt melding van een onwelwording in een flatgebouw. Bij aankomst wordt een rare geur waargenomen en door omstanders aangegeven dat het van het appartement boven de onwel wording komt.

De meldkamer krijgt meerdere telefoontjes van verontruste burgers nabij een metrostation over mensen die chemicaliën lijken te versproeien en omstanders die hier last van ondervinden.

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  Basis politie zorg, ambulance personeel, brandweerpersoneel
 • Classificatie
  -
 • Ingangsniveau
  Afhankelijk van de ervaring kan deze training op verschillende niveaus worden aangeboden.
 • Duur
  0,5 - 1 dag, afhankelijk van gewenste diepgang
 • Aantal deelnemers
  Onervaren: 8 tot 20; Gevorderden: 8 tot 16; Experts: 8 tot 12
 • Mono/multi
  Deze training kan zowel op mono als munltidisciplinair worden verzorgd.

Beschrijving

Onervaren: Voor beginners bestaat dit product uit een stuk theorie met betrekking tot procedures en een introductie tot de verschillende gevaren en wordt de dag afgesloten met een aantal table top exercises.

Gevorderden: Voor gevorderden bestaat dit product uit een korte herhaling van de procedures en de mogelijke gevaren in het begin van de ochtend. Het tweede deel van de ochtend volgen er een aantal demonstraties en worden een aantal belangrijke lessons learned besproken, waarna de middag zal bestaan uit een aantal trainingen met daarin verschillende dreigingen en settings waarin de cursisten hun kennis in de praktijk kunnen brengen

Experts: Voor expert bestaat dit product uit het trainen en oefenen van de procedures in een set van complexe scenario’s waarin niet direct duidelijk zal zijn wat de mogelijke oorzaak is van de melding, vindt er veel interactie plaats met meldkamer en is de informatiebehoefte van (en aan) de andere diensten groot

Doelstelling

Uitvoeren van een initiële verkenning bij vermoed gevaarlijk incident

Mogelijke Leerdoelen

 • Veilig kunnen optreden onder CBRN omstandigheden
 • Het kunnen vaststellen van een handelingsperspectief
 • Het kunnen herkennen en handelen naar de Informatiebehoeftes in de keten
 • CBRN awareness (agens eigenschappen en slachtofferbeeld)
 • (Vuur)wapen awareness (herkennen en handelen)
 • (Explosieven awareness)
 • Forensic awareness

Resultaat

Onervaren: de cursist is bekend met de verschillende procedures en de gevolgen van de verschillende gevaren en is in staat een goed afweging te maken tussen eigen veiligheid, informatie winning en het redden van mensenlevens

Gevorderden: De cursist is in staat om de procedures in de praktijk toe te passen

Experts: De cursist is in staat om procedures toe en aan te passen aan de omstandigheden