Forensisch onderzoek onder CBRN omstandigheden

In deze training leren leden van Forensische teams, zoals LTFO, hun werkzaamheden onder CBRN omstandigheden uit te voeren.

Mogelijke scenario’s

Bij een inval van een woning worden verschillende verdachten aangehouden waarvan vermoed wordt dat ze aanslagen binnen NLD aan het voorbereiden waren. Het vermoeden bestaat dat er ook nog andere cellen actief zijn die door de inval hun activiteiten zullen versnellen.

Als gevolg van een grootschalige aanslag in een station zijn er een groot aantal slachtoffers te betreuren. Vermoedelijk zijn er ook daders omgekomen tijdens het incident maar mogelijk ook ontkomen.

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  LTFO, NFI
 • Classificatie
  -
 • Ingangsniveau
  Afhankelijk van het niveau van de deelnemers kan er dieper op de inhoud en procedures worden ingegaan. Onervaren LTFO leden krijgen andere inhoud aangereikt ivm een ervaren LTFO team.
 • Duur
  0,5 - 1 dag, afhankelijk van het niveau en de ambitie van de deelnemers
 • Aantal deelnemers
  Onervaren: 4-12; Gevorderden: 4-8; Experts: 4-8
 • Mono/multi
  Monodisciplinair, afhankelijk van de beschikbare teams kan het ook onderdeel uitmaken van een multidisciplinair scenario.

Beschrijving

Onervaren: Voor beginners bestaat dit product uit een stuk theorie met betrekking tot procedures, de eigen veiligheid, kritische stukken bewijslast. Gedurende het tweede deel van het dagdeel zullen er verschillende scenario’s worden voorgelegd aan de cursist.

Gevorderden: Voor gevorderden bestaat dit product uit  een korte herhaling van de procedures in het begin van de ochtend. Het tweede deel van de ochtend wordt er in de praktijk getraind met verschillende scenario’s in een “schone” en “rustige ” plaats delict.

Experts: Voor expert bestaat dit product uit het trainen en oefenen van de procedures in een set van complexe scenario’s waarin geïnteracteerd wordt met andere eenheden die nog actief zijn op de PD, onderscheid tussen slachtoffers en daders moeilijk te maken is, er sprake is van meerdere dreigingen en een hoge druk van bovenaf om tot resultaten te komen.

Doelstelling

Het leren uitvoeren van een quick identification onder CBRNE omstandigheden

Leerdoelen

 • Opereren onder CBRNE omstandigheden
 • Verzamelen van bewijslast
 • Verpakken en transporteren van bewijslast

Resultaat

Het veilig en kundig kunnen identificeren, prioriteren en verzamelen van kritische bewijslast onder CBRN omstandigheden.

Onervaren: De cursist is bekend met de verschillende procedures en de gevolgen van de verschillende gevaren en is in staat een goed afweging te maken tussen eigen veiligheid en het verzamelen van bewijslast,

Gevorderden: De cursist is in staat om de procedures in de praktijk toe te passen.

Experts: De cursist is in staat om procedures toe en aan te passen aan de omstandigheden.