Forensic Archaeology (Engels als voertaal)

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  Politiepersoneel en forensisch archeologen (internationaal)
 • Classificatie
  Ongeclassificeerd
 • Ingangsniveau
  HBO niveau + werkervaring tijdens forensisch onderzoek
 • Duur
  5 dagen, 40 uur
 • Aantal deelnemers
  Min 12 en max 20 (in volgorde van opgaaf)
 • Kosten pp
  Leden van de van the European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) EUR 650,- Andere deelnemers EUR 750,-
 • Mono / multi
  Monodisciplinair

Beschrijving

De cursus Forensic Archaeology bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. De theorie wordt verzorgd door experts van het NFI en de Universiteit leden. Het praktijkdeel wordt in het veld geoefend bij het NTC. De praktijk bestaat uit het oefenen van praktische vaardigheden voor het zoeken, documenteren en opgraven van stoffelijke overschotten door gebruik te maken van gesimuleerde crime scenes.

Internationaal wordt archeologie aan het dienstvak Genie gekoppeld, vandaar vindt deze training hier plaats.

Doelstelling

Verbeteren van de zoek-, documentatie- en opgraafvaardigheden bij clandestiene graven. Er worden up-to-date forensisch archeologische theorieën en methoden aangereikt en gebruikt door cursisten.

Resultaat

Na de cursus zijn/hebben de deelnemers:

 • in staat om menselijke resten te herkennen
 • in staat om een zoeking naar een begraven vermist persoon te organiseren en uit te voeren. Hierbij is men bewust van de meerwaarde en beperkingen van verschillende zoektechnieken
 • in staat om de forensisch archeologische crime scenes te documenteren. Hierbij is men bewust van de meerwaarde en beperkingen van verschillende documentatie technieken
 • praktische kennis van menselijke ontbindingsprocessen (tafonomie)
 • basiskennis van dateringstechnieken voor skeletmateriaal
 • basiskennis en vaardigheden opgraven van clandestiene graven
 • basiskennis van het werken met GIS

Als resultaat ontvangen de deelnemers een certificaat.

Agenda (doorloop)

Dag 1 (Universiteit Leiden)

Introductie

 • Instructie cursus
 • Archeologisch en forensisch onderzoek
 • Forensische archeologie in Nederland en andere regio’s
 • Rol van de forensische archeologie, criminologie en criminalistiek in de forensische discipline en het massagraf onderzoek

Menselijke ontbindingsprocessen (tafonomie)

 • Fasen van decompositie
 • Decompositie van begraven stoffelijke overschotten

Dateringstechnieken

 • Droge menselijke resten, 14C en bodemopbouw (stratigrafie)
 • Contextuele datering
 • Andere dateringstechnieken

Dag 2 (Universiteit Leiden)

Basis kennis van het herkennen van menselijk skeletmateriaal

 • Skeletelementen van mensen versus andere zoogdieren
 • Skelet volwassen, kind, juveniel
 • Oefening met menselijk skeletmateriaal

Documentatie technieken

 • Meetlinten
 • Totale station (landmeetkundig apparaat)
 • 3D scans en de laatste stand van de techniek bij tools
 • Fotografie en fotogrammetrie
 • Veld oefening in documentatie

Dag 3 (’s morgens Universiteit Leiden / ’s middags NTC CBRN Vught)

Opgraaf technieken

 • Horizontaal vs. verticaal
 • Enkele clandestiene graven
 • Clandestiene massagraven

Zoeken van vermiste personen die waarschijnlijk zijn begraven

 • Gebruik van databases en GIS bij het zoeken naar clandestiene graven
 • Zoek technieken zoals sonde, grondboor, proefputjes en geofysische methoden
 • Veldoefening in het zoeken

Dag 4 (NTC CBRN Vught)

Veldoefening opgraven van clandestiene graven

Dag 5 (Universiteit Leiden)

Combineren van data in GIS

 • Visualisatie van de crime scene
 • Gebruik maken van fotogrammetrie, total station, databases verwerken in GIS
 • Crime scene analyse in GIS
 • Oefening met een GIS applicatie

Evaluatie