Explosieven verkenning onder CBRN omstandigheden

Deze training focust op het leren uitvoeren van een explosieve verkenning onder CBRN omstandigheden.

Mogelijke scenario's

Bij een inval van een woning bevinden zich verschillende verdachten in de woning waarvan vermoed wordt dat ze aanslagen binnen NLD aan het voorbereiden waren. In de woning kunnen zich CBRN middelen en explosieven bevinden.

Als gevolg van een grootschalige aanslag in een station zijn er een groot aantal slachtoffers te betreuren. Het vermoeden bestaat dat er zich nog daders in de metro bevinden en dat de daders mogelijk aanslagmiddelen hebben achtergelaten of op de persoon dragen.

Feitelijke informatie

 • Voor wie
  DSI, EV
 • Classificatie
  -
 • Ingangsniveau
  Deelnemers moeten getraid zijn in de uitvoering van de eigen procedures en aanpak. Basis CBRN Awareness
 • Duur
  0,5 - 1 dag, afhankelijk van het niveau van de deelnemers en de ambitie
 • Aantal deelnemers
  Onervaren: 8-24; Gevorderden: 8-16; Experts: 8-16
 • Mono/Multi
  Monodisciplinair

Beschrijving

Beginner niveau : Voor beginners bestaat dit product uit een stuk theorie met betrekking tot procedures, de eigen veiligheid en de verschillende gevaren. Gedurende het tweede deel van het dagdeel zullen er een aantal table tops worden gehouden waar aan de hand van een aantal scenario’s de deelnemers een virtuele verkenning uitvoeren en voor een aantal objecten een fysieke verkenning zal plaatsvinden.

Gevorderd niveau: Voor gevorderden bestaat dit product uit  een korte herhaling van de procedures in het begin van de ochtend. Het tweede deel van de ochtend wordt er in de praktijk getraind met verschillende scenario’s in een  “rustige ” plaats delict.

Expert niveau: voor expert bestaat dit product uit het trainen en oefenen van de procedures in een set van complexe scenario’s waarin geïnteracteerd wordt met andere eenheden die nog actief zijn op de PD, er nog onduidelijkheid bestaat over de daders, er mogelijk sprake is van CBRN besmetting van de objecten , de locatie moeilijk toegankelijk kunnen zijn en er een hoge druk van bovenaf is om tot resultaten te komen.

Doelstelling

Het kunnen uitvoeren van een explosieven verkenning onder CBRN omstandigheden

Leerdoelen

 • Opereren onder CBRN omstandigheden
 • Herkennen van explosieven en hun precursoren
 • Herkennen van CBRN middelen en hun precursoren
 • Herkennen van gevaren bij CBRN incidenten

Resultaat

Deelnemers kunnen een explosieven verkenning uitvoeren

Onervaren: De cursist is bekend met de verschillende procedures en kent de gevaren van CBRN middelen hun precursoren en gebruik beschermende middelen.

Gevorderden: De cursist is in staat om de procedures in de praktijk toe te passen

Experts: De cursist is in staat om procedures toe, onder druk te werken en zich aan te passen aan de omstandigheden.

Opmerkingen

Voorwaarde

 • Gebruik Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 • Explosieven verkenning onder reguliere omstandigheden