Eendaagse training manschappen en bevelvoerders

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  Bezetting TAS
 • Classificatie
  Ongeclassificeerd
 • Ingangsniveau
  Bevelvoerder en manschap
 • Duur
  6,5 uur uitvoering Parate kennis op het niveau bevelvoerder en manschap IBGS Geen verdere studiebelasting
 • Aantal deelnemers
  Bevelvoerder en manschappen, variërend van 12 tot 18 personen. (Oefenleiding, tevens waarnemers(4 personen)).
 • Mono / Multi
  Monodisciplinair brandweer

Beschrijving

Het eerste dagdeel zal bestaan uit diverse trainingen in twee- of drietallen, waarbij de waarnemer directe feedback geeft op de handelingen. In overleg kunnen de volgende scenario’s worden aangeboden:

 • RA meting op verzoek van politie bij verdachte koffer in een gebouw.
 • RA meting op verzoek van personeel in ziekenhuis.
 • Kleinschalige ontsmetting van een patiënt op de eerste hulp van een ziekenhuis.
 • Meting vloeistofplas in XTX laboratorium met PH papier.
 • Aandacht CBRN awareness in hotel.
 • Stabilisatie Bio Hazard na incidentje in proefdierenlaboratorium.
 • Inpakken van verdachte brief en ontsmetten van verpakking en daardoor gereed voor transport.

Het tweede dagdeel zal bestaan uit een oefening, waarbij twee of drie eenheden worden ingezet op een aanslag op een metro of trein station.

Doelstelling

 • De deelnemers herkennen op basis van een eerste beeldvorming de bijzonderheden van CBRN-incidenten en richten zich daarbij op de eigen veiligheid, meetstrategie, inzet- en ontsmettingsstrategie.
 • De deelnemers maken aan de hand van een eerste verkenning een voorlopig inzetplan, voeren een toetsende verkenning uit en komen tot een definitief inzetplan en maken gebruik van de voor hen beschikbare informatiebronnen.
 • De deelnemers benoemen aan de hand van de aangeboden informatie en zelfstandig verworven informatie over de betrokken stof(fen) de belangrijkste gevaren van het incident.
 • De deelnemers zijn in staat op de juiste wijze te meten met de eigen meetapparatuur, voeren met gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen een grijpredding uit en zijn in staat zichzelf en andere besmette personen te ontsmetten.

Programma (doorloop)

Detail doorloop

 • T = 00:00 Ontvangst / Veiligheidsbriefing en opzet van de dag.
 • 00:30 Start training carrousel, inclusief koffiepauze.
 • 03:00 Lunch.
 • 03:45 Naar UGS voor oefening.
 • 04:00 Oefening aanslag.
 • 05:45 Einde oefening / Opruimen.
 • 06:00 Evaluatie.
 • 06:00 Afsluiting oefendag.
 • 06:30 Vertrek vanuit oefencentrum.

Opmerking

Deelnemers dienen zelf de eigen meetapparatuur en naslagwerken mee te brengen.

Het is gebruikelijk dat de oefenende organisatie haar eigen trainingsleiding en – begeleiding meeneemt ter ondersteuning en uitvoering van de training.