Eendaagse training CBRN tbv leergang bevelvoerder

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  Deelnemers leergang bevelvoerder
 • Classificatie
  Ongeclassificeerd
 • Ingangsniveau
  Manschap
 • Duur
  7,5 uur uitvoering parate kennis op het niveau manschap IBGS. Les- en leerstof bevelvoerder.
 • Aantal deelnemers
  Bevelvoerders in opleiding, variërend van 12 tot 18 personen. Oefenleiding, tevens waarnemers (circa 4 personen)
 • Mono / Multi
  Monodisciplinair brandweer

Doelstelling

 • De deelnemers herkennen op basis van een eerste beeldvorming de bijzonderheden van CBRN-incidenten en richten zich daarbij op de eigen veiligheid, meetstrategie, inzet- en ontsmettingsstrategie.
 • De deelnemers maken aan de hand van een eerste verkenning een voorlopig inzetplan, voeren een toetsende verkenning uit en komen tot een definitief inzetplan en maken gebruik van de voor hen beschikbare informatiebronnen.
 • De deelnemers benoemen aan de hand van de aangeboden informatie en zelfstandig verworven informatie over de betrokken stof(fen) de belangrijkste gevaren van het incident.
 • De deelnemers zijn in staat op de juiste wijze te meten met de eigen meetapparatuur, voeren met gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen een grijpredding uit en zijn in staat zichzelf en andere besmette personen te ontsmetten.

Resultaat

Deelnemers hebben na afloop ervaring opgedaan op het gebied van afwijkende IBGS incident in een realistische omgeving. Zowel inzet als nazorg.

Programma (doorloop)

 • 08.30 uur Briefing
 • 08.45 uur Meetpracticum
 • 10.00 uur Koffie
 • 10.15 uur Praktijk scenario 1
 • 10.50 uur Praktijk scenario 2
 • 11.30 uur Evaluatie/nabespreking
 • 12.15 uur Lunch
 • 13.00 uur M factor/Besmetting CBRN
 • 14.00 uur Praktijk scenario 3
 • 14.30 uur Praktijk scenario 4
 • 15.00 uur Praktijk scenario 5
 • 15.30 uur Nabespreking scenario’s
 • 16.00 uur afsluiting

Opmerking

Deelnemers dienen zelf de eigen meetapparatuur en naslagwerken mee te brengen.

Het is gebruikelijk dat de oefenende organisatie haar eigen trainingsleiding en – begeleiding meeneemt ter ondersteuning en uitvoering van de training.

Uitgebreidere documentatie

PVO / Handreiking kleinschalige decontaminatie / Les- en leerstof bevelvoerder, manschap IBGS