Coördineren van politietaken bij een CBRN incident

Tijdens deze training leren deelnemers de politietaken bij een CBRN incident te coördineren. 

Mogelijke scenario’s

Een grootschalig ongeluk met gevaarlijke stoffen heeft ertoe geleid dat meerdere werknemers van een bedrijf en brandweer personeel ingezet is voor de stabilisatie mogelijk besmet is met chemicaliën. Veel bezorgde familieleden uit het naburige dorp zijn naarstig op zoek naar hun geliefden. 

In een winkelstraat is een bom ontploft waarvan vermoed wordt dat het een radiologische lading bevatte. Er zijn als gevolg van de ontploffing en de verspreiding door de wind een groot aantal slachtoffers maar ook hulpverleners besmet geraakt.  

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  Officier van dienst Politie
 • Classificatie
  -
 • Ingangsniveau
  Deelnemers zijn bekend met de werkzaamheden en procedures. Afronding van Officier van Dienst / operationeel commandant als kernopgave binnen de OLL en TLL
 • Duur
  0,5 - 1 dag, afhankelijk van het niveau en de ambitie
 • Aantal deelnemers
  Onervaren: 12-24; Gevordenden: 12-18; Experts:12-18
 • Mono/multi
  Monodisciplinair

Beschrijving

Onervaren: Voor beginners bestaat dit product uit een stuk theorie met betrekking tot procedures van politietaken en gevaren van CBRN incidenten in het eerste deel van het dagdeel. Het tweede deel zal bestaan uit een aantal table top oefeningen waar een aantal fictieve incidenten zullen worden doorlopen.

Gevorderden: Voor gevorderden bestaat dit product uit een korte herhaling van de procedures in het begin van de ochtend. Het tweede deel van de ochtend wordt er getraind met verschillende scenario’s waarin sprake is van politie-inzet onder CBRN omstandigheden en er een COPI is ingericht.  

Experts: Voor expert bestaat dit product uit het trainen en oefenen van de procedures in een set van complexe scenario’s met een groot aantal betrokken eenheden en adviseurs en opschaling naar Grip 2 of hoger en naar het gemeentelijk niveau.

Doelstelling

Het kunnen coördineren van de inzet van politie-eenheden bij een CBRN incident

Mogelijke leerdoelen

 • Het bekend zijn met de gevaren van een CBRN incident 
 • Het kunnen coördineren van de politie-inzet binnen de hot en warm zone, benedenwinds effectgebied en de ring.
 • Het kunnen vaststellen van de zones en de veilige corridors
 • Het kunnen communiceren met meldkamer en ROT
 • Het bekend zijn met de verschillende adviseurs deze kunnen inschakelen en mee overleggen

Resultaat

Het kundig kunnen coördineren van de politietaken tijdens een CBRN incident.

Onervaren: De cursist is bekend met de verschillende procedures bij en de gevolgen van CBRN incidenten en is in staat om de verschillende politietaken te prioriteren, te laten uitvoeren en met andere  betrokken eenheden te communiceren.

Gevorderden: De cursist is in staat om de procedures in de praktijk toe te passen.

Experts: De cursist is in staat om procedures toe en aan te passen aan de omstandigheden

Opmerkingen

Voorwaarde

 • Afronding van Officier van Dienst / operationeel commandant als kernopgave binnen de OLL en TLL