Centralist in de meldkamer bij een CBRN incident

De meldkmer centralist en calmiteiten coördinator wordt getraind in het herkennen, coördineren en afhandelen van CBRN incidenten.

Mogelijke scenario’s

De meldkamer krijgt melding van een onwelwording in een flatgebouw.

De meldkamer krijgt meerdere telefoontjes van verontruste burgers nabij een metrostation over mensen die chemicaliën lijken te versproeien en omstanders die hier last van ondervinden

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  Meldkamer centralisten en calamiteiten coördinatoren
 • Classificatie
  -
 • Ingangsniveau
  Geen ingangseisen dan dat de meldkamer centralist ervaring moet hebben met het afhandelen van incidenten
 • Duur
  0,5 - 1 dag, afhankelijk van het niveau van de deelnemers
 • Aantal deelnemers
  4 - 12
 • Mono/multi
  Deze training wordt mono dicsiplinair aangeboden. Voor gevordeden/experts kan de training onderdeel zijn van een multidisciplinaire training. De rol van de centralist vormt hierin een belangrijk onderdeel.

Beschrijving

Onervaren: Voor ervaren meldkamer centralisten, maar nog onervren met CBRN incidenten bestaat dit product uit een stuk theorie over CBRN middelen en de gevolgen en hoe de CBRN response in Nederland is vormgegeven. De dag wordt afgesloten met een aantal table-top oefeningen.

Gevorderd niveau: Voor gevorderden bestaat dit product uit een korte herhaling van de procedures en de mogelijke gevaren in het begin van de ochtend. Het tweede deel van de ochtend wordt er geoefend met het ontvangen van meldingen en uitvragen van melders. In de middag zal worden getraind aan de hand van een aantal scenario’s met daarin verschillende dreigingen en settings waarin de cursisten hun kennis in de praktijk kunnen brengen.

Expert niveau: voor expert bestaat dit product uit het trainen en oefenen van de procedures in een set van complexe scenario’s waarin niet direct duidelijk zal zijn wat de mogelijke oorzaak is van de melding, er sprake is van conflicterende informatiestromen en er een groot aantal eenheden betrokken is.

Doelstelling

Herkennen, coördineren en afhandelen van CBRN incidenten

Mogelijke Leerdoelen

 • Het kunnen herkennen van een CBRN incident
 • Het op een effectieve manier uitvragen van een melder
 • Bekend zijn met de gevaren van CBRN incidenten voor personeel, omstanders en omgeving 
 • Bekend zijn met de rollen, taken en capaciteiten van de verschillende hulpverleningsdiensten
 • Het tijdig kunnen opschalen, aflossen en herbezetting van de betrokken eenheden  

Resultaat

Het kundig kunnen coördineren van een CBRN incident.

Onervaren: De cursist is bekend met de verschillende hulpverleningsdiensten en hun rol bij CBRN incidenten en kan mogelijke CBRN incidenten herkennen en is in staat een goede afweging te maken tussen veiligheid, informatie winning en het redden van mensenlevens

Gevorderden: De cursist is in staat om de procedures in de praktijk toe te passen

Experts: De cursist is in staat om procedures toe en aan te passen aan de omstandigheden