CBRN Training OvD-G

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  Officieren van Dienst Geneeskundig
 • Classificatie
  Ongeclassificeerd
 • Ingangsniveau
  Basis / Gevorderd (Verdiepingstraining na de basistrainingen CBRN van de GHOR-academie)
 • Duur
  1 dag
 • Aantal deelnemers
  Minimaal 4, maximaal 10 deelnemers per groep.
 • Mono / Multi
  Monodisciplinair gericht op leidinggevenden in GHOR / ambulancezorg, met optie op multidisciplinair.

Beschrijving

 • De deelnemers spelen in op diverse CBRN scenario’s met slachtoffers (deels trainingsacteurs, deels Human patient simulator HPS) conform het Landelijk protocol Ovd-G. De scenario’s zijn verschillend in complexiteit en aantal slachtoffers.
 • Als realistisch tegenspel kan een Motorkapoverleg en/of CoPi ingezet worden waarbij de OvD-G de nodige informatie kan halen en brengen.
 • Waarneming / Observatoren, te regelen via NTC of eigen waarnemers.

Doelstelling

 • Bewustwording / awareness / herkennen van CBRN incidenten;
 • Analyseren van de melding en communicatie naar MKA en naar de ambulanceteams;
 • Aandacht voor persoonlijke veiligheid en risico’s van kruisbesmetting;
 • Aandacht / assistentie bij de toepassing van persoonlijke beschermingsmaatregelen (aan- en uitkleedprocedure beschermende kleding);
 • Leren overzicht te houden en te coördineren;
 • Overleggen en afspraken maken met de GAGS;
 • Samenwerken, communiceren en beslissingen nemen tijdens de opvang van een CBRN besmette patiënt.

Resultaat

De deelnemers zullen naast inhoudelijke leerervaringen en leerervaringen op het niveau van proces en procedures en eigen werkwijze ook leren over de wijze waarop zij samenwerken in moeilijke situaties. Binnen deze setting ervaren de deelnemers aan den lijve of gemaakte keuzes en genomen beslissingen effectief en/of efficiënt zijn geweest.

Opmerking

Deelnemers hebben kennis van de basisprocessen en actuele protocollen.