CBRN training Eerste ambulance / Rapid responder

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  Ambulancepersoneel en OvDG ’en (als verdieping na de basistrainingen van de AvA resp GHOR-academie).
 • Classificatie
  Ongeclassificeerd
 • Ingangsviveau
  Basis / gevorderd
 • Duur
  1 dag
 • Aantal deelnemers
  Minimaal 8, maximaal 12 per groep.
 • Mono / Multi
  Monodisciplinair gericht op professionals in ambulancezorg.

Beschrijving

Overzicht houden en CBRN triage toepassen bij verschillende scenario’s waarbij CBRN besmette slachtoffers zich presenteren (deels trainingsacteurs, deels Human patient simulator HPS) rekening houdend met veiligheid (eigen / elkaars / slachtoffer zelf / anderen). Hierbij wordt overlegd met de GAGS d.m.v. tegenspel.

Waarneming / Observatoren, te regelen via NTC of eigen waarnemers.

Doelstelling

 • Bewustwording / awareness en rol eerstaankomende eenheid;
 • Herkennen van CBRN incidenten;
 • Analyseren van de melding en in gereedheid brengen van  decontaminatievoorzieningen
 • Persoonlijke veiligheid en risico’s van kruisbesmetting;
 • (toepassen van) persoonlijke beschermingsmaatregelen (aan- en uitkleedprocedure beschermende kleding);
 • Leren overzicht te houden en te coördineren;
 • Overleggen en afspraken maken met de GAGS;
 • Samenwerken, communiceren en beslissingen nemen tijdens de opvang van een CBRN besmette patiënt.

Resultaat

De deelnemers zullen naast inhoudelijke leerervaringen en leerervaringen op het niveau van proces en procedures en eigen werkwijze ook leren over de wijze waarop zij samenwerken in moeilijke situaties. Binnen deze setting ervaren de deelnemers aan den lijve of gemaakte keuzes en genomen beslissingen effectief en/of efficiënt zijn geweest.

Opmerking

 • Deelnemers hebben kennis van de basisprocessen en actuele protocollen.
 • Deelnemers dienen zelf beschermende kleding mee te brengen.