CBRN training Algemeen witte kolom (extramuraal)

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  Ambulancepersoneel; rapid responders; MMT-personeel; huisartsen / huisartsenchauffeurs.
 • Classificatie
  Ongeclassificeerd
 • Ingangsniveau
  Deelnemers hebben kennis van de basisprocessen en actuele protocollen.
 • Duur
  1 dag
 • Aantal deelnemers
  Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers per groep.
 • Mono / Multi
  Monodisciplinair gericht op professionals in ambulancezorg en extramuraal.

Beschrijving

Diverse scenario’s tonen besmette slachtoffers (deels trainingsacteurs, deels Human patient simulator HPS) waarbij gehandeld dient te worden, rekening houdend met veiligheid (eigen / elkaars / slachtoffer zelf / anderen).

Doelstelling

Bewustwording / awareness en rol eerst aankomende eenheid;

 • Herkennen van CBRN incidenten;
 • Analyseren van de melding en in gereedheid brengen van  decontaminatievoorzieningen
 • Persoonlijke veiligheid en risico’s van kruisbesmetting;
 • (toepassen van) persoonlijke beschermingsmaatregelen (aan- en uitkleedprocedure beschermende kleding);
 • Samenwerken, communiceren en beslissingen nemen tijdens de opvang van een CBRN besmette patiënt.

Waarneming / Observatoren, te regelen via NTC of eigen waarnemers.

Resultaat

De deelnemers zullen naast inhoudelijke leerervaringen en leerervaringen op het niveau van proces en procedures en eigen werkwijze ook leren over de wijze waarop zij samenwerken in moeilijke situaties. Binnen deze setting ervaren de deelnemers aan den lijve of gemaakte keuzes en genomen beslissingen effectief en/of efficiënt zijn geweest.

Opmerkingen

Deelnemers dienen zelf beschermende kleding mee te brengen conform eigen protocollen.