Inzet tank auto spuit bij CBRN incidenten

De deelnemers herkennen op basis van een eerste beeldvorming de bijzonderheden van een CBRN-incident en richten zich daarbij op de eigen veiligheid, meetstrategie, inzet- en ontsmettingsstrategie.

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  Bezetting TAS en na eerste inzet door naar PVO
 • Classificatie
  Ongeclassificeerd
 • Ingangsniveau
  Bevelvoerder en manschap
 • Aantal deelnemers (min/max)
  TAS met zes personen. Bevelvoerder en 5 manschappen. Oefenleiding, tevens waarnemers(2 personen). Bij doorstart naar Multi OvD, AGS.
 • Duur
  2 uur uitvoering Parate kennis op het niveau bevelvoerder en manschap IBGS Geen verdere studiebelasting
 • Mono-/ Multi
  Van monodisciplinair brandweer naar Multidisciplinair en toepassing PVO

Beschrijving

Een brandweereenheid wordt gealarmeerd voor een explosie in het trein/metro station. Maatregelen worden onderweg genomen conform aandacht kaart. Ter plaatse blijkt uit een toetsende verkenning dat er daadwerkelijk een bom is afgegaan gezien de schade en er zijn slachtoffers zichtbaar. Een aantal mensen komen vanuit de trein / metro naar de eerste eenheden en zijn besmet. Uit waarneming op afstand is het slachtofferbeeld dat er mogelijk gebruik gemaakt is van een strijdmiddel. Er komt informatie dat er nog een dader nabij de trein / metro aanwezig is met de mogelijkheid dat deze ook een explosief heeft. Dit moet gezien worden als een verdacht object.

LET OP:

Er kan conform vergunning gebruik gemaakt worden van daadwerkelijke radioactieve bronnen!

Detail doorloop

00:00 Uitrukbericht explosie vanuit trein / metro

00:10 Ter plaatse

00:15 Voorlopig inzetplan en toetsende verkenning

00:20 Opschaling Multi / PVO

00:30 Meetresultaten / grijpredding

00:40 Kleinschalige decontaminatie/Overdracht OvD

01:10 Inzetopdracht van OvD of einde oefening/ Opruimen

01:30 Evaluatie

01:50 Retour uitgangsstelling

02:20 Start volgende oefening of einde oefendag

Resultaat

Deelnemers hebben na afloop ervaring opgedaan op het gebied van een afwijkend IBGS incident in een realistische omgeving. Zowel inzet als nazorg. Toepassing PVO en uitvoering geven aan handreiking kleinschalige de contaminatie.

Opmerking

Deelnemers dienen zelf de eigen meetapparatuur en naslagwerken mee te brengen. Het is gebruikelijk dat de oefenende organisatie haar eigen trainingsleiding en – begeleiding meeneemt ter ondersteuning en uitvoering van de training. In overleg met het NTC kan hier ook (indien mogelijk) van worden afgeweken. Indien gewenst kan er gebruik worden gemaakt van het catering aanbod.

Doorverwijzing uitgebreidere documentatie

PVO / Handreiking kleinschalige decontaminatie / Les- en leerstof bevelvoerder, manschap IBGS

Metrostation