Afzetten en afschermen van de warm zone bij een CBRN incident

Het kunnen afzetten en afschermen van de warm zone bij een CBRN incident.

Mogelijke scenario’s

Een grootschalig ongeluk met gevaarlijke stoffen heeft ertoe geleid dat meerdere werknemers van een bedrijf en brandweer personeel ingezet is voor de stabilisatie, mogelijk besmet is met chemicaliën. Veel bezorgde familieleden uit het naburige dorp zijn naarstig op zoek naar hun geliefden en willen de plaats incident betreden. 

In een winkelstraat is een bom ontploft waarvan vermoed wordt dat het een radiologische lading bevatte. Er zijn als gevolg van de ontploffing en de verspreiding door de wind een groot aantal slachtoffers maar ook hulpverleners besmet geraakt. De slachtoffers willen zelf naar ziekenhuizen en niet langer hoeven wachten. 

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  Team parate eenheid/ mobiele eenheid
 • Classificatie
  -
 • Ingangsniveau
  Deelnemers moeten de eigen procedures en werkwijzen kennen en kunnen toepassen.
 • Duur
  0,5 - 1 dag, afhankelijk van het niveau van de deelnemers en de ambitie.
 • Aantal deelnemers
  Onervaren: 12-24; Gevorderden: 12-18; Experts: 12-24
 • Mono/multi
  Monodisciplinair

Beschrijving

Onervaren: Voor beginners bestaat dit product uit een stuk theorie met betrekking tot procedures, mandaat, de verschillende CBRN besmettingen en technieken die kunnen worden toegepast.

Gevorderden: Voor gevorderden bestaat dit product uit een korte herhaling van de procedures in het begin van de ochtend. Het tweede deel van de ochtend wordt er getraind met verschillende scenario’s waarin zowel mensen de PI willen betreden als willen verlaten.

Experts: Voor expert bestaat dit product uit het trainen en oefenen van de procedures in een set van complexe scenario’s met grote aantallen slachtoffers, een complexe (multi-toegankelijke) PI, mogelijk aanwezige daders en groepen van bezorgde burgers.  

Doelstelling

Het kunnen afzetten en afschermen van de warm zone

Mogelijke leerdoelen

 • Het kunnen werken onder CBRN omstandigheden
 • Het kunnen tegenhouden en begeleiden van (besmette) slachtoffers 
 • Het kunnen tegenhouden van bezorgde omstanders/kennissen
 • Het bijhouden/registreren van inkomende/uitgaande eenheden/personen tussen warm en cold zone

Resultaat

Het veilig en kundig kunnen afzetten en afschermen van een warm zone bij een CBRN incident.

Onervaren: De cursist is bekend met de verschillende procedures en de gevolgen van de verschillende gevaren en is in staat een goed afweging te maken tussen eigen veiligheid, en de taakuitvoering.

Gevorderden: De cursist is in staat om de procedures in de praktijk toe te passen.

Experts: De cursist is in staat om procedures toe en aan te passen aan de omstandigheden.

Opmerkingen

Voorwaarden

 • Gebruik PBMs
 • CBRN Awareness training