1 daagse CBRN awareness scholing

In het ochtendgedeelte van deze basisscholing krijgt u de theorie aangereikt om veilig te werken onder CBRN omstandigheden. ’s Middags wordt u bekend gemaakt met het toepassen van persoonlijke beschermingsmaatregelen. De procedures en middelen die op uw eigen werkplek worden gebruikt zijn hierbij het uitgangspunt.

Feitelijke gegevens

 • Voor wie
  SEH personeel (verpleegkundigen, baliepersoneel, artsen, laboranten, etc.); personeel Huisartsenposten; personeel mortuaria; algemeen: personeel werkzaam in de patiëntenzorg dat met CBRN incidenten te maken kan krijgen.
 • Classificatie
  Ongeclassificeerd
 • Ingangsniveau
  Beginners
 • Duur
  1 dag (8.30 – 16.30 uur)
 • Aantal deelnemers
  Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers per groep
 • Mono-/ Multi
  Monodisciplinair gericht op professionals in zorgorganisaties

Beschrijving

In het ochtendgedeelte van deze basisscholing krijgt u de theorie aangereikt om veilig te werken onder CBRN omstandigheden. ’s Middags wordt u bekend gemaakt met het toepassen van persoonlijke beschermingsmaatregelen. De procedures en middelen die op uw eigen werkplek worden gebruikt zijn hierbij het uitgangspunt.

Doelstelling

Aan het eind van de scholing heeft de deelnemer inzicht in en is bekend met:

 • CBRN risico’s waaronder toxische (industriële) stoffen, virale hemorragische koortsen, ioniserende straling en radioactieve bronnen;
 • herkennen van CBRN incidenten;
 • persoonlijke veiligheid en risico’s van kruisbesmetting;
 • (toepassen van) persoonlijke beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld aan- en uitkleedprocedure beschermende kleding)

Resultaat

Na afloop van de scholing bent u zich bewust van de risico’s van CBRN incidenten en bent u in staat uw persoonlijk beschermende middelen veilig te gebruiken.

Opmerking

Deelnemers dienen zelf beschermende kleding mee te brengen. De scholing wordt verzorgd door gekwalificeerde instructeurs van de CBRN-school van het DCBRN-centrum. Deze 1 daagse awareness-scholing kan gezien worden als basisscholing. Eventuele vervolgscholing kan hierna op maat worden ingericht, anders dan in de catalogus.