Opleiding en Training

Het Nationaal Trainings Centrum CBRN (NTC CBRN) faciliteert en verzorgt trainingen op het gebied van CBRN. Bij het NTC CBRN werkt personeel van Politie, Brandweer, GGD/GHOR, Defensie, IFV (Instituut Fysieke Veiligheid), NFI (Nederlands Forensisch Instituut), ziekenhuizen en TNO

Het Nationaal Trainingscentrum CBRN is uniek in Europa.

We hebben verschillende settings om te trainen of te oefenen. Zo hebben we een bovengronds gebouwd metrostation, een ingestort huis, opslag- of agrarische loods, spoorwegterrein met (tank)wagons, een containerterminal, een ontsmettingsstraat en een trainingshuis met ruimtes die qua grootte en inrichting van elkaar verschillen.

Samen met de klant ontwikkelen wij trainingen die aansluiten bij de te behalen oefendoelstellingen. Daarmee kunnen operationele diensten zich optimaal voorbereiden op hun taak. Zowel mono- als multidisciplinair. Experts vanuit de CBRN-school ondersteunen deze trainingen en verzorgen tevens functiegerichte CBRN-opleidingen en specialistische cursussen voor nationale en internationale Defensieonderdelen. In het producten- en dienstenaanbod zijn een aantal mogelijkheden beschreven.

Luchtfoto NTC CBRN

De settings op het NTC CBRN zijn tot stand gekomen op basis van een analyse van TNO en de veiligheidspartners. Daarbij hebben zij gekeken naar de meest voorkomende en meest gevaarlijke incidenten in Nederland. Denk hierbij aan dreigingen die te maken hebben met internationaal terrorisme, rampen op regionaal niveau zoals lekkende vaten bij een transport of illegale lozing en illegale productie van verdovende middelen, of huis-, tuin-, en keuken incidenten met reinigingsmiddelen. Het centrum verzorgt CBRN-opleidingen en -trainingen voor militairen, brandweerpersoneel, politieagenten en geneeskundige hulpverleners. Het team met ervaren instructeurs heeft kennis van CBRN-beschermingsmiddelen, het voorspellen van gevarengebieden, detecteren en identificeren en medische tegenmaatregelen bij CBRN-incidenten enz. We hebben expertise op het gebied van radioactieve, chemische en biologische incidenten, inclusief monstername en ontsmetting van personeel en materieel. Het centrum beschikt over verschillende onderwijsleermidelen zoals voertuigen, kledingsets, flora- en faunasimulatie, inzet van realistisch tegenspel door inzet van acteurs en/of human patient simulators, uitrustingen om onder andere MDMA- en XTC-labs te simuleren en diverse middelen voor wapens- en explosievensimulatie.

Bij het invullen van de training is de klantvraag leidend. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van voorbeeldtrainingen waarover het NTC CBRN beschikt. Een deel daarvan is zichtbaar op deze website. Vindt u niet direct iets dat bij uw trainingsdoelstelling past, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Inzet gaspakteam

Impressie NTC CBRN

Voorlichtingsfilmpje Nationaal Training Centrum

Opening Nationaal Trainings Centrum CBRN

Opening Nationaal Trainingscentrum CBRN (chemisch, biologisch, radiologische, nucleair)

Brandweer training IBGS 2016

Brandweer training IBGS 2016 op Defensie CBRN centrum Vught