Volgende stap in CBRN samenwerking

28-11-2017

Politie, brandweer, GGD/GHOR, veiligheidsregio’s en Defensie gaan nog nauwer samenwerken. Dat gebeurt bij het trainen van de bestrijding van Chemische, Biologische Radiologische en Nucleaire incidenten. Op 22 november 2017 spraken de organisaties af dat zij samen de besturing van het Nationaal Trainingscentrum CBRN in Vught op zich nemen. 

ondertekening NTC samenwerking

Het Nationaal Trainingscentrum CBRN is onderdeel van het Defensie CBRN Centrum. Op het trainingscentrum oefenen de civiele veiligheidspartners en militairen multidisciplinair. Doel daarvan is om in Nederland goed voorbereid te zijn op CBRN-incidenten, -rampen en -aanslagen.

In het weekeinde open

Bij het Nationaal Trainingscentrum CBRN kunnen tot 75 personen tegelijkertijd trainen. Dat is het grootste deel van het jaar mogelijk, op afspraak ook op zaterdagen en in de avonduren. Vooral voor de brandweer, die veel met vrijwilligers werkt, is dat belangrijk.

75 professionals trainen tegelijk op het NTC

Het centrum beschikt over eigen (onderwijsleer)middelen zoals politie-, brandweer en ambulancevoertuigen. Denk verder aan kledingsets, flora- en faunasimulatie en human patiënt simulators. Het centrum kan onder meer de aanwezigheid van drugslaboratoria simuleren. De oefenleiding heeft ook diverse middelen om wapens- en explosieven te imiteren.