Veiligheidspartijen bespreken aanpak stralingscalamiteit

14-03-2018

Stel, een kerncentrale ontploft. Of een transport met radioactieve stoffen krijgt een ongeval en radioactiviteit komt vrij. Wat gebeurt er dan? Daarover ging het onlangs  in Nieuwegein tijdens het symposium van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS). Defensie is een van de spelers bij stralingscrises. Vanuit het Defensie CBRN Centrum waren specialisten aanwezig: de docent Fysica van de CBRN School en natuurlijk de Responseenheid CBRN.

Als straling vrijkomt, of dreigt te komen, kan dat leiden tot een verhoogd risico voor mens of milieu. Dan is er sprake van een stralingsongeval. Het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten geeft inzicht wie wat doet bij dat soort calamiteiten. Tijdens het symposium werden dan ook vooral de verschillende rollen binnen de overheid en betrokken instellingen belicht. Wie is waarvoor en wanneer verantwoordelijk. Ook ging het over noodplannen binnen instellingen die met straling werken. Bij melding via een alarmnummer wordt direct een reeks acties in beweging gezet. Dat gebeurt ook in geval van een terroristische aanslag met een zogenoemde ‘vuile’ bom.

Deelnemers konden tijdens het symposium een kijkje nemen in de meetwagens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Defensie. Die geven inzicht in de aard en mate van verspreiding van radioactieve stoffen. De wagens worden bij (grootschalige) calamiteiten ingezet.

Binnen defensie levert naast het Defensie CBRN Centrum ook het cluster stralingshygiëne van het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) de benodigde capaciteiten. De bundeling van de defensie- en civiele capaciteiten zorgen voor een versterkend effect bij calamiteiten. Voor vragen wat het DCBRNC doet op het gebeid van straling, neem contact op met ons.