Training Terrorisme en CBRN voor meldkamercentralisten

20-04-2017

De training wordt georganiseerd door de Academie voor Ambulancezorg. Een instructeur van het Defensie CBRN Centrum verzorgt het thema CBRN.

Het programma bestaat uit twee dagdelen. In het eerste deel van de training wordt dieper ingegaan op het thema terrorisme en de rol van de centralist bij dergelijke incidenten.In de middag komt het thema CBRN aan bod en wordt eerst theorie aangereikt met betrekking tot CBRN incidenten. Vervolgens passen de deelnemers de opgedane kennis toe bij een casus. Na afloop van de training beschikken deelnemers over achtergrondinformatie ten aanzien van terrorisme die bruikbaar is wanneer er een melding van een terreurdaad binnen komt. Daarnaast krijgen deelnemers inzicht in specifieke kenmerken van CBRN incidenten. Deze kennis helpt op de ambulancebemanning en/of de OvD-G veilig op weg te sturen en vragen van de calamiteitencoördinator adequaat te beantwoorden.

De scholing wordt uitgevoerd in het METS trainingscentrum van de Academie voor Ambulancezorg in Bilthoven.

Meer informatie over deze training?

Kijk op de website van de Academie voor Ambulancezorg