TECC cursus

05-03-2017

In het najaar van 2016 startte de Academie voor Ambulancezorg (AvA) met de voorbereiding om de TECC-cursus naar Nederland te halen (TECC: Tactical Emergency Casualty Care). In oktober zijn de eerste instructeurs in de Verenigde Staten opgeleid. Tussen oktober en februari is de cursus vertaald naar de Nederlandse ambulancezorgsetting. Op 22 en 23 februari vond eerste cursus en tevens inauguratie plaats op de locatie van het Defensie CBRN Centrum in Vught.

In twee scholingsdagen werd er door trainers van de AvA , met ondersteuning van medewerkers van het Nationaal Trainings Centrum, een goed opgebouwde training aangeboden aan 24 cursisten. Afwisseling van theorie en praktijk en een toename in complexiteit. De cursus werd afgesloten met een spectaculaire realistische training.  

 

Relevante cursus met oog op terroristische dreiging

Meer info en aanvragen voor deze training: academievoorambulancezorg.nl  

Aanvragen voor scholing en training op het NTC via:  DCBRNC.nl