Succesvolle ‘Live Agent’- CBRN training

12-10-2017

Sinds 2005 trainen Nederlandse CBRN-specialisten op de Chemical Defense Training Facility van de US Army CBRN School. Deze CBRN School bevindt zich op Fort Leanard Wood in Missouri. Op de Chemical Defense Training Facility is het mogelijk om met echte, zogeheten ‘live agents’ te trainen.

Vorige week hebben 25 militairen en een tweetal specialisten van de politie (CENTREX CBRNe) hun ‘vuurdoop’ gehad met het werken met zowel Sarin en VX. Het werken met beide zenuwgassen is noodzakelijk voor de CBRN-specialisten die binnen de krijgsmacht werkzaam zijn binnen Defensie. De Responseenheid onderdeel van het Defensie CBRN Centrum en de operationele eenheden 101 en 414 CBRN Verdedigingscompagnieën. Tijdens de Toxic Agent Training voeren de cursisten een aantal detectie- en ontsmettingsopdrachten uit. En ook gaat men in een scenario met CBRN-meetapparatuur op zoek naar de zenuwgassen.

Voorafgaand aan de cursus doorlopen de cursisten, na een uitgebreide medische keuring, een trainingsprogramma in Vught. Onder leiding van de instructeurs van de CBRN-school wordt er zorg gedragen dat het werken met Toxic Agents secuur, professioneel en vooral veilig verloopt. In de Verenigde Staten wordt wederom een aantal medische- en materieel checks gedaan en doorloopt men de gehele inhoud van de cursus in een zogeheten COLD-run. Dat gebeurde buiten en van ‘cold’ was niet echt sprake gezien de buitentemperatuur van zo’n 32 graden. De dag na het oefenen werd de HOT-run gedaan onder leiding van Nederlandse instructeurs, waarbij de Amerikaanse instructeurs zorgden voor het faciliteren van het programma.

Nieuw tijdens deze Toxic Agent Training was dat er ook een tweetal Detection, Identification en Monitoring (DIM)-teams aanwezig waren van 414 CBRN Verdedigingscompagnie en van de Responseenheid. Deze voerden in teamverband een extra HOT-run uit, waarbij zij een volledige verkenning deden van een ruimte die speciaal daarvoor was geprepareerd.

In de periode oktober 2018-april 2019 zal het gehele de Chemical Defense Training Facility worden vernieuwd. Er zullen, net als op het Nationaal Trainingscentrum in Vught, settings worden gecreëerd in de verschillende ruimtes waardoor er realistischer geoefend kan worden. Omdat in Nederland niet gewerkt kan worden met echte chemische strijdmiddelen onderzoekt het Defensie CBRN Centrum in de komende tijd de mogelijkheden om naast individuele training, ook de mogelijk om in teamverband diverse scenario’s te trainen op de US Army CBRN School.