Nieuwsbrief DCBRNC voorjaar 2021 is uit

08-03-2021

De nieuwe DCBRNC Nieuwsbrief is weer uit met ruim 25 pagina's aan CBRN-gerelateerd nieuws, waaronder het bezoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Hugo de Jonge - gedurende het testen van de corona-app op het NTC, de inzet van de CBRN Responseenheid op Schiphol en de komst van nieuwe realistische oefenpoppen op het NTC. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de doorontwikkeling van het NTC CBRN waarbij de banden tussen FireWare en DCBRNC verder zijn versterkt en geeft de nieuwsbrief een inkijkje in de positionering van de KMar omtrent CBRN.

Sinds 2019 geeft het Defensie CBRN Centrum (DCBRNC) meermaals per jaar een nieuwsbrief uit waarin wordt uitgeweid over de verschillende actitiveiten die we ondernemen, maar ook ander gerelateerd CBRN-nieuws. Nieuwsgierig geworden? Klik dan HIER voor een overzicht van onze nieuwsbrieven.

Wil je zelf ook kopij aanleveren die CBRN-gerelateerd is en meer aandacht verdiend in ons domein? Dat kan! Zorg er wel voor dat je kopij aan de volgende zaken voldoet:

•    Tekst: in platte tekst, opgeslagen als doc, docx, odt of rtf-bestand;

•    Afbeeldingen: niet verwerken in de tekst, maar los aanleveren in de bijlage als jpg, tif of png-bestand;

•    Illustraties: niet verwerken in de tekst, maar als bijlage los aanleveren in het bestandsformaat waarin ze aangemaakt zijn in eps, ai, svg, pdf, jpg, tif of png-bestand;

•    Bestanden die te groot zijn om per mail te versturen: gebruikmaken van WeTransfer en mailen naar de MinDef-mail van de communicatieadviseur van dienst.

N.B.: Afbeeldingen en illustraties graag zoveel mogelijk in origineel formaat aanleveren en bij voorkeur in een zo groot mogelijke resolutie.

Kopij kan gemaild worden naar P.Kuyper@mindef.nl o.v.v. 'Kopij DCBRNC Nieuwsbrief'.