Multi-training op operationeel en tactisch niveau

12-10-2017

Op donderdag 5 oktober vond op het NTC de tweede grootschalige multi-training plaats. Deze training in Vught was niet alleen multidisciplinair, maar ook multi-regionaal.

In totaal 85 deelnemers uit vijf verschillende veiligheidsregio’s kregen de mogelijkheid met elkaar samen te trainen.

De brandweer was er met o.a. gaspakkenteams, tankautospuiten, een deco-unit, OvD’s en uit meerdere  regio’s, verschillende ambulances, centralisten, OvDG’s, politievertegenwoordigers van de landelijke eenheid, de CBRN-responseenheid van Defensie en een CoPi bezetting. Daarnaast oefende het Jeroen Boschziekenhuis mee.

Slachtoffers speelden hun rol realistisch, zodat de hulpverleners werden uitgedaagd in hun optreden met CBRN incidenten. De slachtoffers werden gered, ontsmet en behandeld, soms ook doorgestuurd naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Gezamenlijk zijn de Brandweer en Respons eenheid in beschermende kleding het ziekenhuis ingegaan om slachtoffers te redden. De bron van besmetting is hierbij geïdentificeerd en veilig gesteld.

Een aantal observatoren, waaronder ook een dertigtal studenten ‘minor or major disaster’ was getuige van zowel de inzet van de eenheden buiten, als ook van de beraadslagingen in het CoPi. Daarmee konden zij inzicht krijgen in de taakuitvoering van de diverse hulpverleningsdiensten.