Herbekrachtiging nauwere samenwerking met het ABCAbwehrkommando

22-02-2018

Binnen de Koninklijke Landmacht wordt er nauw samengewerkt met Duitsland. Ondanks dat we al jaren binnen de CBRN-gemeenschap al samenwerken met Duitsland, is dit vorig jaar geformaliseerd door het instellen van een Duits-Nederlandse Werkgroep CBRN. Vorig jaar tekenden de beide commandanten daartoe een intentieverklaring. In dat eerste jaar hebben de twee CBRN verdedigingscompagnien een 'patenshaft' met de Duitse CBRN bataljons getekend. Oefenprogramma's zijn nader afgestemd en de eerste gezamenlijke oefeningen zijn gehouden. Ook is er nader gesproken over het wederzijds gebruik van elkaar oefenfaciliteiten in Sonthofen en Vught. En zijn er nadere afspraken gemaakt over kennisdeling.

Deze overeenkomst was afgesloten voor een jaar. Beide commandanten hebben nu een overeenkomst getekend die voor drie jaar geldig is en waarbij de insteek Intensified Cooperation is. Er is dus in de komende tijd werk aan de winkel!