FireWare en DCBRNC versterken banden met doorontwikkeling NTC CBRNe

04-11-2020

Het Defensie CBRN Centrum en het bedrijf FireWare hebben een nieuwe mijlpaal bereikt tijdens de presentatie van de gezamenlijke missie en visie voor het Nationaal Trainingscentrum CBRN (NTC). Door het nog strakker aanhalen van de banden tussen Defensie en het bedrijfsleven ontstaan er meer mogelijkheden om het NTC zo goed mogelijk door te ontwikkelen. Dit sluit aan bij de Defensievisie 2035 en de Total Force-gedachte, ook wel bekend als de ‘adaptieve krijgsmacht’.

Het bedrijf FireWare heeft als specialiteit het creëren van realistische trainingsomgevingen voor hulpverleners. Als grootste realistisch trainingscentrum van Europa (op het gebied van Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire incidenten) lag het dus voor de hand dat het NTC en FireWare een civiel-militaire samenwerking zouden aangaan voor een veilige wereld.  

De nauwere samenwerking tussen FireWare en het DCBRNC vond zijn oorsprong tijdens het ‘ondernemersbivak’. Dit event vond vorig jaar oktober plaats op de Lunettenkazerne in Vught. Vijftien ondernemers uit de bedrijven met raakvlakken met de genie, konden 2,5 dag een kijkje nemen in het militaire leven. Hierdoor konden zij zichzelf en de genie beter leren kennen, naast het opdoen van ervaring op het vlak van leidinggeven onder verzwaarde omstandigheden, teamvorming en besluitvorming.

Naar aanleiding van dit ondernemersbivak is er een overeenkomst gesloten tussen het DCBRNC en FireWare. Hierbij is afgesproken dat de twee partijen elkaar zullen ondersteunen in het project ‘doorontwikkeling NTC CBRN’. De eerste stap in deze doorontwikkeling is het definiëren van een missie en de visie: waar wil het NTC naartoe?

Deze missie en visie is afgelopen week door FireWare en de commandant van het NTC gepresenteerd aan de commandant van het DCBRNC, luitenant-kolonel André van Wijk. Dit deed men door hem symbolisch een reep chocolade aan te bieden vanuit FireWare, het DCBRNC en de Total Force Genie: ‘samen maken we er chocola van!’. Een mooi voorbeeld van samenwerking vanuit een adaptieve krijgsmacht.

De samenwerking tussen FireWare en het DCBRNC sluit daarnaast goed aan bij de Defensievisie 2035, die in oktober dit jaar gepresenteerd werd. Hierin werd onder andere onderschreven dat ‘kennis van buiten’ nodig is om een slimme, technologisch hoogwaardige partner te zijn.

De missie en visie zal binnenkort ook openbaar gemaakt worden voor externen. Houdt daarvoor onze diverse communicatiekanalen in de gaten.

Het Defensie CBRN Centrum en FireWare versterken de banden met elkaar.