DGOTC en DCBRNC tekenen samenwerkingsovereenkomst

31-10-2018

Op 29 oktober 2018 hebben het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) en het Defensie CBRN Centrum (DCBRNC) een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Kolonel Bert Hendriks tekende de samenwerkingsovereenkomst in Hilversum namens het DGOTC met luitenant-kolonel Douglas Broman namens het DCBRNC. De overeenkomst staat in het teken van wederzijdse steun aan elkaars opleidingsinstituten en gaat in op het afnemen van diensten en expertises op het gebied van gezondheidszorg en CBRN.