Defensie-eenheden op bezoek voor Live Agent Training

31-05-2019

Live Agent Training (LAT)

Het Defensie CBRN Centrum heeft in mei enkele weken in Tsjechië getraind met zogenoemde ‘Live Agents’. Daadwerkelijke CBRN-middelen werden gebruikt tijdens deze trainingen.

Trainen met ‘Live Agents’ is essentieel in het opleidings- en trainingstraject van CBRN-specialisten. Daarvoor reist het DCBRNC tweemaal per jaar af naar het Tsjechische Vyskov. Daar kan er getraind worden op zowel individueel als teamniveau.

In de eerste twee weken is er getraind door personeel van 101 en 414 CBRN Verdedigingscompagnie. De laatste week was gereserveerd voor de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), de Responseenheid CBRN en de School CBRN.

 

Commandant Defensie CBRN Centrum legde samen met commandant School CBRN een werkbezoek af. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om te spreken met de Tsjechische directeur en de Duitse plaatsvervangend directeur van het Joint CBRN Centre of Excellence. Onderwerpen waren NATO doctrine, cursussen, reach-back capaciteit bij missies en vooral (verdergaande) samenwerking.