DCBRNC traint Keniaanse First Responders

05-02-2018

In week 5 en 6 heeft het Defensie CBRN Centrum, samen met het Amerikaanse instituut Lewis Livermore National Laboratories (LLNL), 19 Keniaanse first responders onderwezen.

Het is de 2e keer dat LLNL het DCBRNC als partner heeft gekozen voor het verzorgen van deze training. De training wordt gefinancierd door het chemical security program van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken.

Gedurende 2 weken werden de Keniaanse first responders getraind in het gebruik van hoogwaardige detectie apparatuur. Tevens hebben zij leren omgaan met procedures en beschermingsmiddelen. In de eerste week is met name ingegaan op het veilig en forensisch bewust detecteren van chemische strijdmiddelen zoals Sarin en VX. De tweede week stondenToxic Industrial Materials (TIMs) centraal. 

Keniaanse team poseert voor het lesgebouw