Civiel-militaire samenwerking geïntensiveerd door ondertekening 'Letter of Intent'

09-12-2019

Afgelopen week heeft het Defensie CBRN Centrum een zogenoemde ‘Letter of Intent’ getekend met de Hotzone Solutions Group, een internationaal gerenommeerde CBRN-organisatie gevestigd in Nederland.

In de Letter of Intent zijn onder andere afspraken gemaakt om de volgende zaken te bevorderen:

  1. Uitwisseling van kennis;
  2. Training support;
  3. Ondersteuning op het gebied van techniek en uitrusting;
  4. Gebruik van het Nationaal Trainingscentrum CBRN (NTC CBRN)
  5. Gebruik van (buitenlandse) trainingsfaciliteiten van de Hotzone Solutions Group;
  6. Ondersteuning bij de ontwikkeling van een Nederlandse master CBRNe.

Hiermee bekrachtigen we onze intenties om elkaar te ondersteunen en te versterken op het gebied van CBRN-kennis, -opleiding en -training. Dat past goed binnen ons adagium: ‘Veiligheid door verbondenheid’!