Bom Data Systeem bij de CBRN Reponseenheid getest

02-03-2021

Moderniseren is voor de CBRN Responseenheid van het Defensie CBRN Centrum essentieel om de veiligheid van de samenleving te kunnen blijven waarborgen.

Afgelopen week had kapitein Raimo de eer om namens de CBRN Responseenheid het Bom Data Systeem (BDS) te testen. Dit systeem maakt het voor ketenpartners mogelijk om realtime informatie over een incident te delen en in te zien. Op deze manier staat de CBRN Responseenheid in direct contact met collega-instanties en de first responders ter plaatse. De incorporatie van dit systeem in het arsenaal van de CBRN Responseenheid bevordert zo de informatiepositie van de eenheid en draagt bij aan een adequate en veilige incidentafhandeling.

Kapitein Raimo test het Bom Data Systeem namens de CBRN Responseenheid.