Aftrap van de minor ‘minor or major disaster’ Hogeschool Rotterdam bij het Defensie CBRNCentrum.

26-09-2017

Studenten van de hogeschool Rotterdam op bezoek bij het Defensie CBRNCentrum in het kader van de minor ‘minor or major disaster’. Bij deze minor werken de Hogeschool Rotterdam en het DCBRNC samen om studenten bewust te maken van de rol in de keten van hulpverlening bij ramp- en crisissituaties. Tijdens deze trainings- en ervaring dag hebben de studenten kennis gemaakt met het nationaal trainingscentrum CBRN en de Respons eenheid. Ook hebben zij zelf een aantal kleine oefeningen uitgevoerd.

Na een korte introductie door de Commandant van het DCBRNC, de Luitenant-Kolonel Broman, volgde  een rondleiding over het Nationaal TrainingsCentrum (NTC) CBRN. De studenten krijgen zo een idee  van het terrein en de mogelijkheden. Dit kunnen zij later benutten tijdens de minor om hun opdracht 'het voorbereiden en uitvoeren van een multi disciplinaire oefening op het NTC CBRN'. 

Daarna volgde een les in straling waarbij zij zelf mochten werken met een stralingsbron en verschillende metingen hierop uit konden voeren. Hierna volgde een toelichting op CBRN en Civiel-Militaire samenwerking door de Respons eenheid. Daarbij hoorde een kleine demonstratie van de robot die door de response- eenheid gebruikt wordt en een kijkje bij de meet- en analyseapparatuur. Tot slot kregen zij een praktijkles waarbij zij volledig in beschermende uitrusting inclusief gasmasker twee personen veilig moesten ontsmetten. Hierdoor ervaarden zij hoe zwaar en belemmerend hulpverlenen onder CBRN-omstandigheden is. De studenten van de hogeschool Rotterdam komen terug in oktober op het centrum om een grootschalige multidisciplinaire training bij te wonen zodat zij nog een nog beter beeld krijgen hoe er door professionals wordt getraind, als voorbereiding op hun opdracht.

De deelnemers van de minor hebben een hele informatieve en leuke dag gehad die hen inzicht heeft gegeven in de complexiteit van CBRN incidenten.

Rondleiding DCBRNC
Team in beschermende kleding
Oefening ontsmetten