Afgelopen weken spitsuur op het Defensie CBRN Centrum

11-07-2018

OTOPIA

Op 28 juni werd de netwerkdag OTOpia gefaciliteerd op het Nationaal Trainingscentrum CBRN, dat wordt georganiseerd in opdracht van het platform OTOTEL. Een multidisciplinair samenwerkingsverband ter versterking van de kwaliteit van het opleiden, trainen en oefenen in de crisisbeheersing. Het thema van de derde editie van OTOpia was ''terrorisme en terrorismegevolgbestrijding (TGB) in Nederland.'' Een actueel thema met voldoende uitdagingen voor OTO. Middels de keynote speaker en een 7-tal workshops is dit thema op OTO-gebied verder uitgediepd.

OTOpia IV 2019 is gepland op 20 juni 2019, wederom op het Nationaal TrainingsCentrum (NTC) CBRN te Vught. 

NCT EUROPE

Van 3 t/m 5 juli vond het NCT-Europe plaats. Vele militairen en civiele First Responders vonden hun weg naar dit CBRNe evenement. Het grootste Europese CBRNe evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd. Gerenommeerde sprekers zorgden voor een uitstekend inhoudelijk programma. Naast sprekers waren er workshops, exhibities, demonstraties en trainingen. De trainingen waren een nieuw onderdeel, waarin een 20-tal internationale teams samen scenario’s beoefenden. Leren van en met elkaar!  

Vanuit het Defensie CBRN Centrum is dit met materiële en personele capaciteit facilitair ondersteund. En tevens hebben onze eigen CBRN-experts en onze nationale civiele veiligheidspartners in diverse programma onderdelen bijgedragen, zoals ‘Civil Military Cooperation - The Dutch design’, International cooperation in the field of CBRN’, Technology and Innovation - What is the future?’ en ‘New solutions in decontamination’.