‘Coronabus’ ontsmet na advies DCBRNC

27-03-2020

Na advies van het DCBRNC is er afgelopen donderdag een ‘coronabus’  uit Italië ontsmet door CBRN-collega’s van de pantsergenie. Dit werd gedaan op verzoek van het Territoriaal Operatiecentrum (TOC) die daarmee de veiligheidsregio Utrecht ondersteunde. Tevens is er vanuit het DCBRNC extra capaciteit geleverd in de vorm van een militaire arts die gespecialiseerd is in CBRN-incidenten.

Eerder deze week vervoerde de ‘coronabus’ vanuit Italië Nederlanders die met het coronavirus besmet waren geraakt tijdens een cruise. Hierdoor ontstond er vanuit de veiligheidsregio Utrecht de vraag of Defensie de situatie kon inventariseren en advies kon geven over een eventuele ontsmetting van het interieur van de bus. Naar aanleiding van deze behoefte werd er vanuit het TOC het Defensie CBRN Centrum gevraagd om kennis van experts te leveren die kennis hebben van chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN-)incidenten. Deze experts zitten bij het Defensie Expertisecentrum (DEC) CBRN dat onderdeel is van het DCBRNC. Zij inventariseerden de situatie en gaven advies over een eventuele ontsmetting van de bus.

Naar aanleiding van het advies van het DCBRNC kon de veiligheidsregio Utrecht een bijstandsaanvraag doen via de Directie Operaties van het Ministerie van Defensie in Den Haag. Toen dit verzoek in werd gewilligd kon er (beperkte) ontsmettingscapaciteit in worden gezet om de bus te laten ontsmetten door Defensie. Deze opdracht werd uitgevoerd door CBRN-collega’s van de Multi Role Engineer Company (MREC) van de pantsergenie van de Koninklijke Landmacht. Een mooi voorbeeld waarbij het DCBRNC effectief samenwerkt met zowel de militaire als de civiele partners.

Daar bleef het echter niet bij. Zo levert het DCBRNC ook capaciteit aan het TOC in de vorm van een militair arts. Deze arts bevindt zich normaal op het Defensie Expertisecentrum CBRN, een onderdeel van het DCBRNC dat alle CBRN-kennis verzamelt en bundelt.

Het TOC is een speciale afdeling van de Koninklijke Landmacht welke eind 2019 is opgericht om militaire (crisis)operaties en steunverleningen binnen Nederland aan te sturen en te coördineren. Zeker in de huidige coronacrisis vervult het TOC een belangrijke rol in de aansturing en coördinatie van de hulp die Defensie verleent aan de civiele instanties.

Het Defensie CBRN Centrum is hét centrum van het Ministerie van Defensie waar alle expertise op het vlak van chemische, biologische, radiologische en nucleaire incidenten gebundeld wordt. Zij werkt daarbij sinds de oprichting nauw samen met de verschillende civiele partners zoals politie, brandweer en de gezondheidszorg.

Een militair van de sinds 1 maart gevormde Multi Role Engineer Company (MREC) ontsmet de 'coronabus'.