Kosten training / scholing

Met ingang van 1 januari 2017 ontkomen wij er helaas niet meer aan om kosten door te berekenen aan onze klanten. Kosten worden doorberekend wanneer gebruik wordt gemaakt van de trainings- en scholingsfaciliteiten op het centrum. Voor alle overheidspartijen of semi-overheidspartijen die een publieke taak uitvoeren berekenen wij een forfaitair bedrag. Voor alle overige aanvragen berekenen wij de integrale kostprijs door.

Binnen het forfaitaire bedrag wordt een onderscheid gemaakt tussen deelnemer en begeleider.  Dit is bepaald in afstemming met vertegenwoordigers van de veiligheidspartners.

Deze bijdrage is nodig om een aantal kosten te kunnen dekken. Denk daarbij aan: voeding, koffie/thee, verbruiksartikelen, personele ondersteuning, onderhoud enz.

Afhankelijk van de wensen kan er sprake zijn van een meer- en minderprijs. Bijvoorbeeld indien u een groot/klein deel van het trainingscentrum nodig heeft, u specifieke expertise wilt inzetten, aanvullende wensen heeft wat betreft catering, role play enz.

Bij het indienen van een initieel verzoek kan een indicatieve prijs worden opgegeven. Pas na contact en vaststellen op wat voor manier de behoefte van een klant op de best mogelijke wijze kan worden ingevuld kan een offerte worden opgemaakt.