Expertise CBRN

Bij het Defensie Expertise Centrum Chemisch Biologisch Radiologisch en Nucleair (DEC CBRN) werken militaire CBRN-specialisten uit de gehele krijgsmacht. Daarnaast zijn parttime liaisons van het RIVM en TNO aan het DEC CBRN verbonden.

Specialisten van het DEC CBRN adviseren Defensie en civiele instanties (in principe (semi-)overheid) over alle aspecten van CBRN. Dit geldt zowel voor de voorbereidings-, de respons- als de nafase. Dit kan bijvoorbeeld advies zijn over CBRN beleid of CBRN-doctrine of over CBRN materieel.

Het DEC CBRN kan uw organisatie ondersteunen door het aanbieden van kennis voor beleidsvorming, doctrinevorming, operationele behoeftestellingen en het materiële verwervingsproces. Hiertoe vergaart, analyseert, verwerkt en verstrekt het DEC CBRN kennis en informatie op het vakgebied CBRN, inbegrepen ervaringen uit oefeningen en missies.