Dienstverleningsafspraken

Deze Dienstverleningsafspraken zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen deelnemers waarbij het DCBRNC als aanbieder van opleidingen en
trainingen optreedt, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen.