CBRN Advies

Als er advies wordt aangevraagd bij het DEC zijn er meerdere mogelijkheden.

1. Organisatorische CBRN maatregelen

Het DEC CBRN geeft advies over organisatorische CBRN beschermende maatregelen. Bijvoorbeeld over het inrichten van een CBRN organisatie, opbouw en borging van benodigde training en kennis, protocollen en procedures etc. Een organisatorisch advies kan ook bestaan uit het in kaart brengen en optimaliseren van CBRN processen of om taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie te beschrijven.

2. Materiële CBRN maatregelen

  • Het DEC CBRN evalueert het in uw organisatie al gevoerde CBRN materiaal ten opzichte van de CBRN gevaren binnen deze organisatie. Ook kan het DEC CBRN advies geven over de meest effectieve manier van inzet voor deze middelen.
  • Advies over tegenmaatregelen  houdt bijvoorbeeld in welk soort detectieapparatuur nodig is om relevante CBRN stoffen of radiologische bronnen te detecteren zodat personeel niet onnodig bloot wordt gesteld aan gevaren.  Er kan ook een advies gegeven worden over de benodigde beschermende uitrusting, zoals CBRN pakken en maskers, waarbij de optimale balans tussen bescherming en belasting wordt aangegeven. Op deze wijze is uw personeel adequaat beschermd tegen CBRN gevaren zonder onnodig overbelast te worden en kunnen zij mogelijk langer en comfortabeler werken onder CBRN omstandigheden. Naast de genoemde punten kan het DEC CBRN ook adviseren als het gaat om software voor modellering van gevarengebieden, ontsmetting en CBRN medische uitrusting.
  • Het DEC CBRN geeft ook advies tijdens het proces van aanschaf van CBRN materieel, bijvoorbeeld bij het samenstellen van een pakket van eisen.

Het DEC maakt bij het opstellen van adviezen gebruik van het volgende stappenplan.

Contact opnemen met het DEC kan hier.

CBRN Effecten

Door detectie en analyse kan worden bepaald welke dreiging er is en wat de mogelijke effecten zijn op de mens en haar omgeving

Beschermen en ontsmetten

Passende bescherming en ontsmetting zijn essentieel om veilig te werken en inzetbaar te blijven